• • Zastavovací studie výstavby nového skladu nebo výrobní kapacity.
  • • Optimalizace manipulační techniky.
  • • Redukce logistických nákladů.
  • • Optimalizace řízení zásob.
  • • Logistické studie.
  • • Audity logistiky.

  více ...

  • • Návrhy technologického vybavení skladů.
  • • Akční plány zvyšování produktivity práce.
  • • Vývoj inovativních logistických konceptů a řešení.
  • • Redesign distribuční strategie.
  • • Návrhy technologického vybavení skladů.
  • • Benchmarking a studie hospodárnosti manuálních a automatizovaných skladů.

  více ...

  • • Projektové řízení projektů - dosažení projektových cílů při dodržení termínů, nákladů a kvality.
  • • Realizace výběrových řízení.
  • • Oponentura cenových nabídek a smluv.
  • • Asistence nebo dozor implementace logistického řešení.
  • • Interim management.

  více ...

  • • Modernizace, optimalizace a reorganizace logistických procesů stávajících skladů.
  • • Realizace skladových projektů jako odpovědný generální dodavatel.

  více ...

  • • Školení pracovníků.
  • • Periodická analýza úzkých míst.
  • • Zajištění koordinace BOZP PO.
  • • Revize, montáže, opravy.

  více ...

slogan

LOGIAN - KDYŽ TO MÁ MÍT HLAVU A PATU