planing and design

plánování a návrh materiálových toků

Řešení layoutu skladu a výroby patří do strategické úrovně řízení každé společnosti. Správné prostorové uspořádání zvyšuje výstup, snižuje náklady a zefektivňuje tok materiálu. Co hledáte a potřebujete, je dobře promyšlený systém, který vyhovuje vašim potřebám nyní i v budoucnosti. Naše systémy jsou založeny na hlubokých znalostech v oboru, kreativním myšlení orientovaném do budoucna a touhou vyvinout optimální řešení pro naše zákazníky. Naše konstrukční a plánovací týmy s vámi budou spolupracovat k překonání složitostí vašich logistických problémů.

Vaše aktuální i budoucí situace je patrná v datech, která analyzujeme. Identifikujeme nejpravděpodobnější možné problémy, které mohou nastat. Odhadneme budoucí požadavky na zdroje. Naše týmy najdou sofistikované a optimalizované řešení k překonání těchto problémů. Máme přehled o nejefektivnějších řešeních a technologiích na trhu. Připravíme detailní plán, od globálního toku materiálu až po jednotlivé procesy.

Umíme analyzovat a následně plánovat a designovat materiálové a logistické toky. Najdeme úzká místa a správně navrhneme layout. Váš systém bude vhodně dimenzován, bez zbytečných investic.

Společně zoptimalizujeme logistické systémy:

  • snížíme stav zásob,
  • zlepšíme plnění termínů,
  • zkrátíme průběžnou dobu výroby,
  • zredukujeme logistické náklady,
  • zavedeme štíhlý logistický koncept na míru,
  • zavedeme systémy pro řízení pohybu materiálu.

Pro navrhování optimálního řešení používáme nejmodernější pomůcky (pokročilé systémy modelování, statistické analýzy, analýzy spolehlivosti apod.). Díky našim znalostem a zkušenostem s používanými prostředky vylepšujeme konstrukce systémů materiálového toku a procesů. Optimální procesní a logistická struktura vytváří ekonomický přínos.

Připravíme nezávislé podklady pro výběr dodavatelů technických prostředků. Zajistíme oponenturu cenových nabídek při rozhodování ve výběrových řízeních. Studie a technické posouzení proveditelnosti nových strategií a implementace nových technologií.

Díky identifikaci a kvantifikaci cílů, vytváření konstrukčních konceptů a výběru a realizaci nejlepšího designu, vám pomůžeme optimalizovat tok materiálu a informací. Pracujeme v daných termínech a v souladu se stanoveným rozpočtem. Ušetříte čas i peníze a zároveň dosáhnete vysoké kvality. Váš úspěch je naším úspěchem.

slogan

LOGIAN - KDYŽ TO MÁ MÍT HLAVU A PATU