Produkty

  • Zastavovací studie výstavby nového skladu nebo výrobní kapacity.
  • Optimalizace manipulační techniky.
  • Redukce logistických nákladů.
  • Optimalizace řízení zásob.
  • Logistické studie.
  • Audity logistiky.

  více ...

  • Návrhy technologického vybavení skladů.
  • Akční plány zvyšování produktivity práce.
  • Vývoj inovativních logistických konceptů a řešení.
  • Redesign distribuční strategie.
  • Návrhy technologického vybavení skladů.
  • Benchmarking a studie hospodárnosti manuálních a automatizovaných skladů.

  více ...

  • Projektové řízení projektů - dosažení projektových cílů při dodržení termínů, nákladů a kvality.
  • Realizace výběrových řízení.
  • Oponentura cenových nabídek a smluv.
  • Asistence nebo dozor implementace logistického řešení.
  • Interim management.

  více ...

  • Modernizace, optimalizace a reorganizace logistických procesů stávajících skladů.
  • Realizace skladových projektů jako odpovědný generální dodavatel.

  více ...

  • Školení pracovníků.
  • Periodická analýza úzkých míst.
  • Zajištění koordinace BOZP PO.
  • Revize, montáže, opravy.

  více ...

slogan

LOGIAN - KDYŽ TO MÁ MÍT HLAVU A PATU