project management

Projektové řízení projektů

Projektové řízení projektů

Preferujeme spolupráci s klienty, kdy participujeme a řídíme projekty od samého vzniku a tvorby vize cílového stavu, přes návrh a porovnání proveditelných variant řešení, až po implementaci a spuštění vítězné varianty do běžného/rutinního provozu. V rámci projektového řízení koordinujeme zúčastněné strany, tak aby dílčí dodávky byly v souladu celkovou vizí klienta a rozvoje společnosti.

Realizace výběrových řízení

Realizace výběrových řízení na dodavatele podnikových informačních systémů (ERP) systému řízeného skladu (WMS), dodávky manipulační a skladové technologie nebo výběrové řízení na poskytovatele logistických služeb.

Základem je sepsání zadávací dokumentace včetně výkresové dokumentace (např. výškové členění regálů, požadované zatížení). Důležitou součástí je stanovení kritérií výběru jako kvalita a bezpečnost nabízeného řešené, spolehlivost dodavatele, termín dodání a v neposlední řadě celková cena.

OPONENTURA CENOVÝCH NABÍDEK A SMLUV

Oponenturu cenových nabídek a smluv na dodávku informačních systémů či dodávku regálových systém, dopravníků a prvků automatické manipulace.

V rámci zmíněných dodávek provádíme technickou oponenturu předložených nabídek. Primárním cílem je kontrola kvality a zajištění srovnatelnosti nabídek. Nejlevnější nabídka neznamená nejlepší nabídku. Vedlejším přínosem pro naše klienty je snížení průměrné pořizovací ceny při vyšší kvalitě dodávky.

ASISTENCE NEBO DOZOR IMPLEMENTACE LOGISTICKÉHO ŘEŠENÍ

Základním parametrem úspěšného projektu je splnění termínu, kvality a rozpočtu. Hlavní náplní je poskytnutí odborných znalostí a know-how necelé 100 úspěšně realizovaných projektů. Našim klientům pomáháme určit, které činnosti jsou kritické pro splnění cílů projektu, účastníme se kontrolních dnů. Doporučujeme, zda lze převzít/akceptovat dílo, případně, které činnosti musí být ještě realizovány, aby byla naplněna smlouva a projekt úspěšně dokončen.

INTERIM MANAGEMENT

V případě nedostatečné kapacity lidských zdrojů nebo odbornosti poskytujeme našim klientů dočasné působení zkušených specialistů, kteří organizují a řídí realizaci projektů na straně klienta. Projekt je vždy orámován pevně stanovenými a jasnými cíli.

slogan

LOGIAN - KDYŽ TO MÁ MÍT HLAVU A PATU